Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Korálové útesy regenerují
zdroj: www.osel.cz
pridané:
17.1.2010

Ploskozubec je zatím klíčem k regeneraci korálů. Kredit. J. Honebergová. Korál je označení pro některé mořské žahavce z třídy korálnatci (Anthozoa). Všech asi 6000 druhů žije přisedle v mořích a patří mezi ně známí původci korálových útesů, které hostí přes 25 % známých druhů mořských organismů (jen přes 7000 druhů ryb). Jistě alarmující je, že více nebo méně je poškozeno 70 % korálových útesů na světe. Varovné články v prestižních vědeckých periodikách vážně upozorňují na problém ohrožení korálů globálními změnami klimatu. Rostoucí teplota oceánů a více absorbovaného CO2 mění chemismus vody (vznik slabé kys. uhličité), na které jsou korály velmi citlivé a rozpadají se. Z podobných důvodů jsou také zarůstány řasami a chaluhami po vymezení jejich přirozených konzumentů.

Recentně však byla publikována další studie Petera Mumbyho z britské University of Exeter, která není překvapivě ani skeptická ani alarmující. Nakonec Mumby v Science i J. Petr na OSLU již o podobných závěrech informovali. Mumby tak definitivně výrazně podporuje některé dosud opatrné praktiky, které byly podniknuty k ochraně korálových útesů, přestože rezervace na jejich ochranu stále zahrnují jen 2 % korálových útesů. Studie na deseti lokalitách v oblasti Baham uvnitř i vně korálových rezervací během bezmála tří let podle předpokladů prokázala, že korálové útesy úspěšně regenerují. Na všech lokalitách, byla při zahájení studie počáteční pokryvnost korálů průměrných 7 %, byla při jejím průběžném vyhodnocení pro 2.5 letech byla na chráněných lokalitách 19 %. Lokality mimo rezervace výrazný nárůst pokryvnosti nezaznamenaly. Především pokryvnost řasových porostů se výrazně snížila v rezervacích zejména díky zásadnímu omezení až zákazu rybolovu. Ten vyústil k zesílení populací ryb ploskozubců, čističů korálových útesů a podpoře regenerace a šíření korálů.

„V dlouhodobém výhledu ohrožení korálových útesů zůstává vzrůstající teplota a pozměněný chemismu vody stále velmi aktuální. Je však patrné, že vhodný management v rezervacích může výrazně přispět k zmírnění negativních faktorů jako globální změny klimatu, které lze jinak bezprostředně ovlivnit velmi těžko.“, shrnuje závěry studie Mumby.

Celý článok: http://www.osel.cz/index.php?zprava=1714

osel.cz