Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Novohrad - Nógrád Geopark
zdroj: www.nogradgeopark.eu
pridané:
18.5.2010

Novohrad - Nógrád Geopark - prvý medzinárodný (cezhraničný) geopark v Celosvetovej sieti geoparkov pod patronátom UNESCO. 27. marca 2010. vo francúzskom Luberone prijal Riadiaci výbor Siete európskych geoparkov za svojho 36. člena jeden z prvých cezhraničných geoparkov na svete, Novohrad - Nógrád geopark. Tento je zároveň prvým, medzinárodne uznaným geoparkom ako na Slovensku, tak aj v Maďarsku.

Získanie členstva v Sieti európskych geoparkov (EGN) znamená vežké uznanie, ktoré zároveň znamená aj pripojenie sa k Celosvetovej sieti geoparkov UNESCO (GGN). O tomto kroku bude formálne rozhodnuté v polovici apríla počas celosvetovej konferencie geoparkov v Langkawi v Malajzii. Na tejto konferencii bude náš Geopark oficiálne predstavený a bude nám odovzdaný diplom o pripojení sa k celosvetovej sieti.

Celý článok: http://www.nogradgeopark.eu/index.php?f=5&s=2&nid=20

337
Mapa

nogradgeopark.eu