Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Banskobeliansky krokodíl
zdroj: www.obecbanskabela.szm.com
pridané:
5.7.2010

Historka o vzniku podujatia

"...kedysi v minulosti potrundžení obyvatelia osady Halča išli domov z belianskej krčmy po veľkej búrke. Cestou pri Halčianskom jazere uvideli na hladine plávajúci kmeň borovice, ktorý pokladali za krokodíla. Zistenie tejto skutočnosti sa ponáhľali nahlásiť vedeniu mesta, na základe čoho mestská rada vydala rozkaz na chytenie a zneškodnenie tejto obludy - krokodíla v Halčianskom jazere.

A tak táto veselá príhoda sa stala podnetom k prekáraniu Belanov z príležitosti hodov, na ktorých sa každému dostane určitý diel z uloveného krokodíla. "Výlov a delenie krokodíla" má v súčastnosti za cieľ dávať na pranier to, čo je pre obec neprospešné, zlé a čo trápi občanov. Svojským spôsobom a podaním vytvoriť vtip, žart a zabaviť verejnosť." Ján Melcer: Banská Belá. Obec Banská Belá, 1998

16.07.2010 - "Výlov krokodíla" (do 18.07.2010)

Banská Belá. Pozývame vás na tradičné akcie "Výlov krokodíla" a Bansko Beliansku púť, tiež Futbalový turnaj o pohár starostu obce.

346
Krokodíl

obecbanskabela.szm.com