Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Mineralogické a banícke múzeum Jakuba Drevennáka
zdroj: www.geopark_bojnice.wbl.sk
pridané:
9.8.2010

Súkromná zbierka, obsahujúca objekty minerálov, drahých kameňov, dekoračných hornín, skamenelín a baníckych artefaktov bola založená p. Marošom Barokom v r. 1987. Od svojho vzniku prešla viacerými reinštaláciami. V súčasnosti predstavuje rozsiahlu kolekciu vedeckého materiálu, vo viacerých prípadoch aj z dnes už neexistujúcich, resp. voľne v prírode nedostupných lokalít alebo ťažobných závodov.

V zbierkovom fonde sú zastúpené ukážky minerálov a hornín viac menej z celého sveta, pričom základom boli minerály práve z územia Slovenskej republiky. Zbierka svojím obsahom patrí medzi najväčšie a najkomplexnejšie zamerané súkromné zbierky svojho druhu v Slovenskej republike. Oficiálne je sprístupnená širokej verejnosti od 14. apríla 2010 ako prvá svojho druhu v Slovenskej republike.

Viac: http://www.geopark_bojnice.wbl.sk

353
Náhľad

geopark_bojnice.wbl.sk