Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Prečo sopka chrlí oheň?
zdroj: http://mozgovna.pravda.sk
pridané:
25.8.2010

Krátka odpoveď je - lebo naša Zem je horúca, a aj keď sa stále ešte trochu zohrieva, chladne. Podrobnejšie treba odpovedať na ďalšie otázky: Prečo je Zem horúca? Ako sa zohrieva? Prečo chladne? Ako chladne? Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Celý článok: http://mozgovna.pravda.sk/preco-sopka-chrli-ohen...

357
Sopka Hekla na Islange. Foto: www.wikipedia.org

mozgovna.pravda.sk