Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Prečo sa občas zem trasie?
zdroj: http://mozgovna.pravda.sk
pridané:
18.9.2010

Peter Moczo, vedúci katedry astronómie a fyziky Zeme na FMFI UK. "Prečo sa občas zem trasie?" Neodborníkovi sa to takto môže zdať. V skutočnosti sa povrch Zeme trasie neustále. Ako to vieme? Predstavme si rám, ktorý je pevne pripevnený ku skale na povrchu Zeme. K rámu je voľne pripevnené závažie. Ak sa skala nehýbe (neuvažujeme pohyb celej Zeme), závažie je v pokoji aj vzhľadom na skalu aj vzhľadom na rám. Ak sa skala pohne, závažie zostáva na svojom mieste (princíp zotrvačnosti).

To však znamená, že rám sa pohybuje vzhľadom na závažie alebo závažie vzhľadom na rám. Ak tento vzájomný (relatívny) pohyb zaznamenáme, získame záznam pohybu povrchu Zeme. Takto možno zjednodušene chápať princíp činnosti seizmografu, prístroja, ktorý zaznamenáva pohyby povrchu Zeme. Samozrejme, moderné seizmografy sú oveľa zložitejšie prístroje. Dokážu zaznamenať pohyb povrchu Zeme tak citlivo, ako si to človek na základe zmyslového vnímania nedokáže predstaviť.

Celý článok: http://mozgovna.pravda.sk/preco-sa-obcas-zem-trasie-0xb-/sk-mfach.asp?c=A090808_233855_sk-mfach_p34

362
Zemetrasenie v San Franciscu. Foto: www.wikipedia.org

mozgovna.pravda.sk