Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska
zdroj: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/index.htm
pridané:
1.11.2010

Tato webová stránka je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005, "Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska". Snahou autorů bylo zpracovat exkurzní lokality pokrývající rovnoměrně celé zájmové území a vybrat takové, které zahrnují maximální variabilitu v mineralogických a petrografických jevech. Přestože do průvodce nebyla zahrnuta řada dalších velmi zajímavých lokalit, bude jimi stránka postupně doplňována a aktualizována.

Stránka je určena nejen pro výukové účely, ale měla by pomoci všem zájemcům o geologii při získávání informací o jednotlivých lokalitách nebo usnadnit jejich prohlídku v rámci terénní exkurze. Návštěvu všech exkurzních lokalit vřele doporučujeme, při vstupu na soukromý pozemek nebo do dobývacího prostoru je však třeba mít povolení majitele nebo provozovatele. Většina vlastníků vychází zájemcům o geologii vstříc a návštěvu lokality bez problémů umožní. V žádném případě proto nedoporučujeme vstupovat do lomů a na soukromé pozemky bez vědomí majitele.

Struktura stránek je poměrně jednoduchá, vyhledávání lokalit je přehledné a intuitivní. Obrazovou dokumentaci tvoří fotografie, které jsou maximálně instruktivní a odpovídají aktuálnímu stavu lokalit z doby vzniku této stránky.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali S. Houzarovi z Moravského zemského muzea, K. Malému z Muzea Vysočiny Jihlava, J. Šmerdovi z Jihomoravského muzea ve Znojmě a M. Bubíkovi z České geologické služby, kteří nám ochotně vyšli vstříc při zpracovávání projektu. Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra, Jiří Zimák

Viac: http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/index.htm

372
Náhľad

http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/index.htm