Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Geologické mapy online - Slovensko
zdroj: www.geology.sk
pridané:
17.11.2010

Mapové výstupy a pripojené informácie majú informatívny charakter s podrobnosťou uvádzanej mierky. Nenahradzujú podrobný inžinierskogeologický alebo hydrogeologický prieskum.

Viac: http://www.geology.sk/index.php?pg=geois.mapovy_server

376
Náhľad

www.geology.sk