Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Geovědní a geologické mapy
zdroj: www.geologicke-mapy.cz
pridané:
16.12.2010

Tyto stránky jsou věnovány geologickým a dalším mapám souvisejícím s geologickými vědami. Prozatím zde naleznete zejména informace o možnostech přístupu k geologickým mapám. Geologické mapy a další různé druhy geovědních map zobrazují informace o geologickém podloží, jeho stavbě, složení, jeho vhodnosti pro stavební činnost, údaje o podzemních vodách, údaje o ložiscích nerostných surovin a podobně.

Geologické mapy umožňují rychle zjistit a pochopit jak geologickou stavbu území tak i stanovit charakteristiky geologického podloží v požadovaném místě. Geologické mapy neslouží jen geologům, ale nachází široké uplatnění jak ve státní správě tak i v soukromém sektoru.

Viac: http://www.geologicke-mapy.cz

383
Náhľad

www.geologicke-mapy.cz