Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

www.nadler.estranky.cz
zdroj: www.nadler.estranky.cz
pridané:
24.12.2010

Geológia a mineralógia Západných Karpát

Západné Karpaty predstavujú veľmi zaujímavú geologicko-mineralogickú provinciu v rámci vývoja Strednej Európy. Do ich južných okrajov zasahujú severné výbežky Panónskej panvy, na východe na ne navazujú Východné Karpaty a na západe tvoria nadložie ponárajúceho sa Českého masívu. Západné Karpaty sú pomerne mladým pohorím, ak ich porovnávame so susedným Českým masívom v Čechách. Táto skutočnosť však nič nemení na zaujímavosti nielen slovenských ale i významných zahraničných geologických osobností o toto pohorie. Svedčí o tom skutočnosť, že Geologická služba Slovenskej republiky predstavuje jedno z najpoprednejších geologických inštitúcií v celej Európe a podieľa sa na spolupráci v riešení projektov nielen v Európe, ale i v USA, Japonsku, Afrike a v Ázií.

O geológií a o mineráloch sa toho na stránkach popísalo už mnoho. História, fakty, komentáre. Zberatelia, obdivovatelia. Moje stránky budú pojednávať skôr o miestach menej známych. Počas mojich štúdijných prác som navštívil nespočetné množstvo miest akýmkoľvek spôsobom súvisiacich s výskytom minerálov a hornín, či už baní, kameňolomov, odkryvov, sklaných masívov. O tých známych sa popísalo už mnoho. Tie menej známe či neznáme chcem ukázať práve na týchto mojich stránkach.

Pavol Kukučka, Slovenská geologická spoločnosť, kontakt: PavolKukucka@seznam.cz

Viac: http://www.nadler.estranky.cz

385
Náhľad stránky

www.nadler.estranky.cz