Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Přehled minerálů a hornin
zdroj: http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/predmluva.html
pridané:
21.1.2011

Studijní text Přehled minerálů a hornin pro studenty učitelství přírodopisu a geologie na základních a středních školách vznikl na Masarykově univerzitě v Brně za podpory grantu FRVŠ 2006.

Je určen pro předměty Neživá příroda I a II ve studiu učitelství Přírodopisu pro základní školy na Pedagogické fakultě MU, Brno – kódy předmětů: Bi2BP_NPP1 a Bi2BP_NPP2, stejně tak i do předmětů Repetitorium neživé přírody: Bi2MP_RNP1 a Bi2MP_RNP2. Dále může být studijní text využíván v učitelském studiu geologie na Přírodovědecké fakultě MU, Brno v předmětech mineralogie a petrologie. Studijní text obsahuje ve dvou částech (přehled minerálů a přehled hornin) základní poznatky o minerálech ze Strunzova krystalo-chemického mineralogického systému a o horninách z nově koncipovaného petrografického systému, vycházejícího z Huttonova petrogenetického cyklu a pro naše potřeby vypracovaného prof. dr. Milošem Sukem. Navíc jsou v tomto studijním textu zařazeny i tektity a meteority a to proto, že obvykle tyto přírodniny nebývají řazeny ani do mineralogického ani do petrografického systému a zůstávají tak často beze zmínky. Tento nedostatek jsme se pokusili pojednáním o nich napravit.

Texty jsou doplněny obrázky minerálů a hornin a didaktický charakter díla doplňují zkušební testy, umístěné za každou z mineralogických tříd a za kapitolami o horninách vyvřelých, usazených a diagenetických a přeměněných. Dále jsou tyto testy použity jako e-learningové zkušební v informačním systému IS MU. Grafická a interaktivní část, zejména obrázky přírodnin ze sbírek Pedagogické fakulty MU a zapůjčených snímků z fondů Katedry geologie Přírodovědecko-matematické fakulty Univerzity Sarajevo (s laskavým svolením prof. dr. Galiby Sijarićové), bude postupně doplňována, celý obsah tedy bude dále zkvalitňován na základě ohlasů, doporučení a ověření v práci se studenty a učiteli.

Viac: http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/predmluva.html

394
Náhľad stránky

http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js07/mineraly/materialy/pages/predmluva.html