Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

http://sites.google.com/site/slovakiaminerals
zdroj: http://sites.google.com/site/slovakiaminerals
pridané:
31.1.2011

Minerály Slovenska. Táto stránka je venovaná všetkým priaznivcom neživej prírody, špeciálne tým, ktorým k srdcu prirástli minerály v akejkoľvek podobe. Snahou autorov bude prezentovať lokality a minerály Slovenskej republiky formou, ktorá je prístupná širokej verejnosti ale svoje si nájde aj odborná časť návštevníkov tejto stránky. Veríme, že touto stránkou prispejeme k lepšej informovanosti a priaznivcov potešíme peknými príspevkami a fotografiami minerálov a lokalít.

V prípade, že máte akúkoľvek zaujímavosť vo forme, ktorá bude vhodná na prezentovanie na týchto stránkach a budete sa chcieť podeliť o tieto informácie aj s ostatnými priaznivcami neživej prírody, napíšte na mailovú adresu: tomas.bancik@gmail.com alebo použite telefónne číslo: +421 911 77 08 07 kde si dohodneme akou formou budú Vaše príspevky prezentované.

Viac: http://sites.google.com/site/slovakiaminerals

398
Náhľad

http://sites.google.com/site/slovakiaminerals