Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

SOS Kremnica
zdroj: http://www.soskremnica.sk
pridané:
9.11.2011

Občianske združenie SOS Kremnica je neziskovou organizáciou, pracujúcou na báze dobrovoľníctva, ktorej cieľom je prezentácia histórie mesta Kremnice a jeho okolia, ako aj propagácia a ochrana pamiatok a pamätihodností v tomto regióne.

Združenie vzniklo na prelome rokov 2000 a 2001. Jeho stanovy boli registrované na Ministerstve vnútra SR 8. decembra 2000, ustanovujúce zhromaždenie sa uskutočnilo 25. januára 2001. Združenie sa venuje vydavateľským aktivitám, výstavnej činnosti, drobným rekonštrukciám historických objektov, organizuje a zúčastňuje sa na rôznych podujatiach a buduje depozit historických architektonických, dekoračných, technických a úžitkových predmetov.

Združenie je členom fóra pre kultúrne dedičstvo Domovina – platformy mimovládnych, neziskových organizácií venujúcich sa kultúrnemu dedičstvu.

Ako dobrovoľná nezisková organizácia uvítame akékoľvek finančné príspevky na realizáciu našich vydavateľských, výstavných, rekonštrukčných a organizátorskych aktivít. Môžte tak urobiť priamo v sídle združenia, respektíve poukázaním ľubovoľnej sumy na účet číslo 1481324851/0200 vo Všeobecnej úverovej banke.

Občianske združenie SOS Kremnica je proti začatiu ekonomicky a ekologicky neakceptovateľnej povrchovej ťažby zlata v Kremnici!

Novinky

Odhalenie sochy kráľa Karola Róberta z Anjou

Dňa 24. februára 2011 bola spolu so slávnostným aktom zapísania Mincovne Kremnica, š. p. do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva a otvorením priestorov novej raziarne medailí odhalená v priestore pred mincovňou aj socha uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, ktorý 17. novembra 1328 vydal listinu o založení mesta Kremnice a zriadil tu aj kráľovskú mincovňu a komoru. Čítať viac .

Prezentácia časopisov Kremnický letopis - čísla 1/2008, 1-2/2009 a 1-2/2010

17. marca 2011 boli slávnostne prezentované najnovšie čísla časopisu o dejinách Kremnice a jeho okolia Kremnický letopis. Čítať viac.

Nezmyselná asanácia tzv. Zeleného domu v Kremnici

Počas jarných prázdnin roku 2011 bol v Kremnici nezmyselne zbúraný tzv. Zelený dom na Angyalovej ulici. Bol to objekt navrhovaný na zápis do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a figurujúci medzi pamätihodnosťami mesta Kremnica. Čítať viac.

Čistenie mesta pri príležitosti Dňa zeme

Pri príležitosti Dňa zeme sa členovia nášho združenia stretli dňa 17. 4. 2011 na svahu pod severným vstupom do kremnického Mestského hradu a tento svah vyčistili od odpadkov rôzneho druhu. Čítať viac.

Výstava Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989)

Občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci s občianskym združením Cremnicium pripravili na leto 2011 (júl až koniec septembra, s výnimkou 15. – 30. augusta) pre záujemcov vo svojich spoločných výstavných priestoroch Galéria - Archív na Štefánikovom námestí 1/1 v Kremnici (za budovou Mestského úradu) zaujímavú výstavu nazvanú Symboly doby nedávno minulej (1948 – 1989). Čítať viac

Cechové hody kremnické

Dňa 23. júla 2011 sme sa ako združenie predstavili na Cechových hodoch kremnických, a to so stánkom... Čítať viac

Prezentácia Kremnického letopisu 1/2011

Dňa 12. 10. 2011 sa uskutočnila v prietoroch numizmatickej expozície kremnického múzea prezentácia ďalšieho čísla časopisu Kremnický letopis (1/2011)... Čítať viac

Viac: http://www.soskremnica.sk

466
Náhľad

http://www.soskremnica.sk