Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

The Story of European Precious Opal from Dubník
zdroj: http://www.marianka.eu
pridané:
28.2.2012

Popis: Vysokokvalitná plnofarebná reprezentačná publikácia dokumentujúca všetko podstatné týkajúce sa jediného drahoopálového ložiska v Európe v lokalite Dubník-Červenica (jazyk anglický)

Počet strán: 216

Formát: A4

Zostavovateľ, grafická úprava, vydavateľ: Ing. Peter Semrád PhD. v spolupráci s vydavateľstvom GRANIT

Dostupnosť a bližšie informácie: www.granit-publishing.cz, peter.semrad@mail.be

495
Náhľad

http://www.marianka.eu