Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Prečo je Kriváň krivý?
zdroj: http://mozgovna.pravda.sk
pridané:
6.3.2012

Tatry sú pásmové pohorie s jednotným hlavným hrebeňom, ktorý sa ťahá v rovnobežnom smere. Hrebeň je "bojiskom", územím, o ktoré "súperia" protiľahlé potoky. Zatláčaním rozvodia na stranu erózne slabšieho toku došlo k skľukateniu hlavného hrebeňa, ktorý akoby bol poskladaný z mnohých na seba nadväzujúcich esíčok. Najkrajnejšie body hlavného hrebeňa Tatier sú od seba vzdialené vzdušnou čiarou 45 km, pričom skutočná dĺžka hrebeňa je 75 km. Z knihy Ján Lacika - Divy Tatier, Ikar

Viac: http://mozgovna.pravda.sk/spolocnost/clanok/19384-preco-je-krivan-krivy

498
Foto: wikipedia

http://mozgovna.pravda.sk