Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Jedného z prvých významných archivárov si pripomenú sympóziom
zdroj: http://ziar.sme.sk
pridané:
8.3.2012

Obyvatelia starého baníckeho mesta si tento rok pripomenú 110. výročie úmrtia slovenského historika, archivára a pedagóga Pavla Križku, ktorého život bol vo veľkej miere spätý práve s ich mestom. Jedným z podujatí konaných pri tejto príležitosti bude aj sympózium, ktoré sa uskutoční 28. marca v radnej sieni Mestského úradu v Kremnici. Jeho súčasťou bude aj výstava.

Čítajte viac: http://ziar.sme.sk/c/6288314/jedneho-z-prvych-vyznamnych-archivarov-si-pripomenu-sympoziom.html

499
Kremnica. Foto: rs

http://ziar.sme.sk