Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

V kuchyni kremnického baníka
zdroj: http://www.martinus.sk
pridané:
25.3.2012

Unikátna knižka vás zavedie do dobovej kremnickej kuchyne v širšom zmysle, zoznámi s jej históriou od polovice 19. stor., podáva ucelený pohľad na banícky dom, jeho kuchyňu, komoru plný voňavých lahôdok, spôsob bývania, stolovania, stravovanie a nepísané móresy jeho obyvateľov, cyklus sviatkov a s nimi spojených domácich obradov, zoznamuje s najdôležitejšími potravinami a pochutinami...

Objednať: http://www.martinus.sk/?uItem=122804

503
Kniha

http://www.martinus.sk