Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Čo je čo pri zemetraseniach: magnitúda alebo magnitúdo?
zdroj: http://veda.sme.sk
pridané:
16.6.2012

„Stupnica magnitúdo alebo Richterova stupnica sú termíny, ktoré seizmológovia nepoužívajú. Správny výraz je magnitúdo,“ píše Miriam Kristeková z Geofyzikálneho ústavu SAV.

Magnitúdo je veličina, ktorá odhaduje veľkosť zemetrasenia, t.j., energiu uvoľnenú pri zemetrasení vo forme seizmických vĺn. Hodnota magnitúda sa určuje na základe prístrojových záznamov zemetrasení. Vypočítava sa z nameraných maximálnych amplitúd a periód rôznych seizmickych vĺn.

Čítajte viac: http://veda.sme.sk/c/6410407/co-je-co-pri-zemetraseniach-magnituda-alebo-magnitudo.html

http://veda.sme.sk