Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Malachov chce propagovať archeologickú lokalitu - Hrádok
zdroj: http://bystrica.sme.sk
pridané:
12.8.2012

Občianske združenie Malachovská dolina chce vybudovať náučný chodník na staroveké hradisko nad Banskou Bystricou. To je dobre známe odbornej, menej už laickej verejnosti.

Po jarnom otvorení troch náučných chodníkov – banského, prírodovedného a rekreačného chce občianske združenie Malachovská dolina pokračovať spolu s ďalšími partnermi v propagovaní histórie tejto banskej obce. V stredoveku sa Malachov preslávil ťažbou ortuti a tunajšie ortuťové bane boli najväčšími v Európe. V súčasnosti majú v pláne vybudovať trojkilometrový náučný chodník na staroveké hradisko nad Banskou Bystricou.

Čítajte viac: http://bystrica.sme.sk/c/6490230/malachov-chce-propagovat-archeologicku-lokalitu-hradok.html

535 (110K)
Foto: rs

http://bystrica.sme.sk