Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Súd zrušil rozhodnutie úradníkov o ťažbe v Kremnici
zdroj: http://ziar.sme.sk
pridané:
5.10.2012

Zámerom ťažby v ložisku Šturec v Kremnici sa musí opäť zaoberať obvodný úrad životného prostredia. Krajský súd v Banskej Bystrici dal v prípade sporu občianskeho združenia Kremnica nad zlato ako žalobcu a Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici za pravdu aktivistom proti ťažbe. Podobné zámery posúdili inak

Úrad ešte v marci rozhodol o tom, že navrhovaná činnosť spoločnosti Kremnica Gold Mining pod názvom Ťažba rudy v dobývacom priestore Kremnica na účely overenia technológie jej spracovania sa nebude posudzovať podľa podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Čítajte viac: http://ziar.sme.sk/c/6538746/sud-zrusil-rozhodnutie-uradnikov-o-tazbe-v-kremnici.html

http://ziar.sme.sk