Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Koľko ľadu je v Dobšinskej ľadovej jaskyni a prečo dolietal fráter Cyprián?
zdroj: http://mozgovna.pravda.sk
pridané:
15.10.2012

Pod označením raj, ktoré sa roku 1308 objavilo v istej listine pustovníckeho kláštora, určite nik nemal na mysli tajomné rokliny a neprekonateľné bariéry. Dnes je to inak: kto už raz prejde Suchú Belú (lepšie povedané: poprelieza ju), býva taký fascinovaný svojím zážitkom, že si pevne zaumieni vrátiť sa sem.

Každé pohorie na Slovensku má v sebe čosi jedinečné, čo má len málo kde v Európe obdobu. Aj Slovenský raj stojí v istom zmysle mimo série podobných pohorí, pretože jeho vzrušujúca scenéria a jedinečné prírodné útvary majú v sebe nespornú neopakovateľnosť.

Viac: http://mozgovna.pravda.sk/spolocnost/clanok/65093-kolko-ladu-je-v-dobsinskej-ladovej-jaskyni-a-preco...

http://mozgovna.pravda.sk