Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Genius loci Baníckej akadémie funguje dodnes
zdroj: http://ziar.sme.sk
pridané:
16.10.2012

K najvýznamnejším udalostiam v histórii Banskej Štiavnice patrí založenie Baníckej akadémie. Oslavy 250. výročia prvej vysokej školy svojho druhu na svete potvrdili, že k jej tradíciám sa dodnes hlásia viaceré slovenské, ale aj zahraničné univerzity.

Pripomenutie si 250. výročia založenia Baníckej akadémie sa začalo v Kostole sv. Kataríny zhromaždením rektorov a dekanov nástupníckych univerzít zo Slovenska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Česka, riaditeľov banskoštiavnických stredných škôl, študentov a verejnosti. Slávnosť pokračovala v blízkosti radnice, kde pri plastike venovanej založeniu Baníckej akadémie prečítali odporúčania Jána Tadeáša Peithnera panovníčke Márii Terézii z porady osobitnej komisie.

Čítajte viac: http://ziar.sme.sk/c/6567763/genius-loci-banickej-akademie-funguje-dodnes.html

http://ziar.sme.sk