Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ťažiari majú stále oprávnenie na podzemné dobývanie v Kremnici
zdroj: http://www.cas.sk
pridané:
27.10.2012

Spoločnosť Kremnica Gold Mining má ešte necelé 2 roky platné povolenie pre hlbinnú ťažbu zlato-strieborných rúd v okolí Kremnice. Potvrdil to aj Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici. Primátorka Kremnice Zuzana Balážová však prednedávnom povedala, že si nespomína, že by niektorý s firmou spomínaných projektov hovoril o podzemnej ťažbe. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici, ktorý prideľuje alebo odníma licenciu na ťažbu dáva za pravdu spoločnosti Kremnica Gold Mining. Podľa ich výkladu

Viac: http://www.cas.sk/clanok/235018/taziari-maju-stale-opravnenie-na-podzemne-dobyvanie-v-kremnici.html

556
Kremnica. Foto: rs

http://www.cas.sk