Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Naveky tajomné: Čo skrývajú záhadné kamenné gule na Kysuciach?
zdroj: http://zivot.azet.sk
pridané:
6.11.2012

Pre niekoho pozdrav z vesmíru, pre iných úžasná hra prírody. Kamenné gule na Kysuciach by mohli rozprávať príbehy staré milióny rokov. Nech už popustíme uzdu našej fantázie akýmkoľvek smerom, isté je, že kamenné gule z moravsko- -sliezskych Beskýd ešte zďaleka neodhalili všetky svoje tajomstvá. Presné okolnosti ich vzniku možno nikdy neodhalíme, dodnes existujú rôzne hypotézy.

Takmer súmerné guľovité tvary skál vo fl yšovom pásme karpatského oblúka sa začali formovať pred miliónmi rokov na dne prehistorického mora. Na svetlo vystúpili pravdepodobne postupným naukladaním ílovitých a pieskovcových vrstiev, vyvrásnením a následným zvetrávaním či umelou ťažbou. Pozoruhodný skalnatý masív medzi Čadcou a Klokočovom mnohí označujú za najväčšie nálezisko kamenných gúľ v Európe, hoci o svetový unikát určite nejde.

Viac: http://zivot.azet.sk/clanok/12409/naveky-tajomne-co-skryvaju-zahadne-kamenne-gule-na-kysuciach.html

http://zivot.azet.sk