Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Banícky Šachtág v Španej Doline 25.11.2012
zdroj: http://www.herrengrund.sk
pridané:
22.12.2012

Fotografie.

Viac: http://www.herrengrund.sk/gallery2012/sachtag2012/sachtag2012.html

571
Náhľad

http://www.herrengrund.sk