Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Do obce s baníckou minulosťou sa sťahujú mladé rodiny
zdroj: http://bystrica.sme.sk
pridané:
29.1.2013

V súčasnosti má Špania Dolina asi 200 stálych obyvateľov a niekoľko desiatok príležitostných, zväčša chalupárov. Kedysi tu však žilo približne 2000, hovorí sa, že aj 3000 ľudí.

Horami obklopená koncová obec Špania Dolina neďaleko Banskej Bystrice stále "dýcha baníckou históriou". Podľa slov jej starostu Mariána Slobodníka "ale cítiť omladenie dediny a nového ducha, ktorého priniesli noví ľudia". "Sťahujú sa sem najmä mladé rodiny," konštatoval. V súčasnosti má Špania Dolina asi 200 stálych obyvateľov a niekoľko desiatok príležitostných, zväčša chalupárov. Kedysi tu však žilo približne 2000, hovorí sa, že aj 3000 ľudí. Vláda SR vyhlásila obec za pamiatkovú rezerváciu.

Čítajte viac: http://bystrica.sme.sk/c/6680610/do-obce-s-banickou-minulostou-sa-stahuju-mlade-rodiny.html

583
Foto: rs

http://ziar.sme.sk