Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Speleologický klub Slovenský raj
zdroj: http://www.speleoraj.sk
pridané:
6.2.2013

Speleologický klub Slovenský raj je občianske združenie záujemcov o kras a speleológiu. Klub pôsobí hlavne na území Slovenského raja a jeho blízkom okolí. Členovia klubu sa venujú vyhľadávaniu, prieskumu, výskumu a ochrane krasových javov, predovšetkým jaskýň a priepastí.

Speleologický klub je právnym subjektom a je členom Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Aby Ste lepšie pochopili činnosť a výsledky práce klubu, uvedieme Vás do tajov jaskýň, podzemného krasu, jaskyniarskej činnosti, histórie speleologického prieskumu v Slovenskom raji. V ďalších kapitolách sa dozviete o činnosti klubu a jeho výsledkoch, o najvýznamnejších jaskyniach Slovenského raja, ich ochrane atď.

Viac: http://www.speleoraj.sk

589
Náhľad

http://www.speleoraj.sk