Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Lom Kostiviarska už nie je ložisko
zdroj: http://bystrica.sme.sk
pridané:
19.2.2013

Otvorila sa tak možnosť na jeho premenu z kameňolomu na rekreačnú prímestskú zónu. Treba však k tomu nový územný plán. Premenu opusteného lomu v Kostiviarskej na rekreačnú prímestskú zónu donedávna brzdil fakt, že išlo o chránené ložiskové územie. Mesto Banská Bystrica už pred dvoma rokmi požiadalo o jeho vyradenie zo zoznamu chránených ložiskových území.

Hovorca primátora Filip Roháček upresnil, že Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici na základe návrhu mesta zrušil chránené ložiskové územie Kostiviarska ešte v priebehu vlaňajška. „Túto žiadosť smerovala samospráva v súvislosti so zámerom zmeniť charakter územia, pri ktorom sa už reálne nejedná o dobývací priestor, tak ako o tom hovorí v súčasnosti platný územný plán mesta. V návrhu nového územného plánu sa mení funkcia v jednej časti súčasného lomu na polyfunkčnú a v druhej na šp

Čítajte viac: http://bystrica.sme.sk/c/6702512/lom-kostiviarska-uz-nie-je-lozisko.html

http://bystrica.sme.sk