Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Daruj 2% z dane na podporu projektu BAJKOM K TAJCHOM
zdroj: http://www.bajkomktajchom.sk
pridané:
26.2.2013

Rok sa s rokom stretol a opäť sme tu s výzvou aby ste ROZHODLI, kde sa použijú 2% z Vašej dane z príjmu za rok 2012. V minulom roku sa rozhodlo finančne podporiť náš projekt 21 darcov a spolu nám prispeli na naše aktivity 720,62 EUR. O použití spomínaných finančných prostriedkov sme informovali v článku tu.Peniaze budú použité na pokrytie časti nákladov na výstavbu FCT trate. Rovnako tak aj peniaze, ktoré sa rozhodnete darovať nám tento rok, budú použité na výstavbu FCT trate.

Viac: http://www.bajkomktajchom.sk/novinky/items/daruj-2-z-dane-na-podporu-projektu-bajkom-ktajchom

http://www.bajkomktajchom.sk