Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Svetové dedičstvo
zdroj: http://www.banskastiavnica.sk
pridané:
11.3.2013

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo mesto spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

V historickom jadre mesta - mestskej pamiatkovej rezervácii je 360 objektov umelecko - historických pamiatok. Archeologické nálezy na vrchu Glanzenberg dokazujú , že prvotné baníctvo sa na území dnešnej Banskej Štiavnice rozvíjalo už v období keltského osídlenia.

Viac: http://www.banskastiavnica.sk/o-meste/unesco/svetove-dedicstvo-unesco.html

604
Nový zámok. Foto: rs

http://www.banskastiavnica.sk