Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Geologický korešpondenčný seminár Kamenožrout
zdroj: http://vedapremladych.sk
pridané:
15.5.2013

Kamenožrout je korešpondenčný geologický seminár Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. Je určený žiakom stredných, základných škôl a všetkým mladým záujemcom o geológiu. Vďaka Kamenožroutovi majú žiaci možnosť preniknúť do tajov vied o Zemi, rozvinúť svoje znalosti a poznatky o geológii a získať prehľad o množstve geologických odborov a disciplín. Seminár prebieha v 2 samostatných kolách – zimnom a letnom. Nedávno bolo vyhlásené druhé (letné) kolo 1. ročníka Kamenožrouta. Zadania môžete odovzdať do konca júna 2013 a ich znenie nájdete tu.

Neváhajte sa zapojiť! Okrem množstva nových informácií a nadšenia z bádania a hľadania správnych odpovedí môžete získať i hodnotné ceny s geologickou tématikou a účasť v tomto seminári Vám pomôže pri príjimačkách na Prírodovedeckú Fakultu Karlovej Univerzity.

Okrem riešenia zaujímavých geovedných úloh Kamenožrout ponúka i prednášky z oblasti geológie a paleontológie. Dagmar Sedliaková

Viac o Kamenoužroutovi: http://kamenozrout.cuni.cz

631
Kamenožrout

http://vedapremladych.sk