Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Cesta medi bude návratom k baníckej tradícii
zdroj: http://bystrica.sme.sk
pridané:
3.6.2013

Malý banícky náučný chodník v Starých Horách by chceli sprístupniť ešte v tomto roku. V budúcnosti sa stane súčasťou atraktívneho turistického prepojenia Španej Doliny a Starých Hôr s názvom Cesta medi. Dve atraktívne banícke lokality pri Banskej Bystrici – Staré Hory a Španiu Dolinu chcú v budúcnosti prepojiť náučným chodníkom s názvom Cesta medi. Banskobystrický geomontánny park ako garant projektu chce Cestu medi budovať v spolupráci s ďalšími partnermi vo viacerých etapách.

Predstavia v nej špaňodolinskú a starohorskú geomontánnu oblasť, atraktívnymi súčasťami projektu by mala byť zaniknutá osada Piesky a prechod k nej banským prekopom smerom od Španej Doliny, ako aj predstavenie najväčšiích zaujímavostí oboch oblastí.

Čítajte viac: http://bystrica.sme.sk/c/6819927/cesta-medi-bude-navratom-k-banickej-tradicii.html

642
Špania Dolina. Foto: rs

http://bystrica.sme.sk