Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Baníctvo v Rudohorí
zdroj: http://www.banictvovrudohori.tym.sk
pridané:
8.8.2013

Baníctvo, hutníctvo a železiarstvo v Spišsko-gemerskom rudohorí malo bohatú históriu. Jeho počiatky sa ukrývajú v hlbokej minulosti, pravdepodobne do obdobia 4-5.stor..p.n.l.p,očom svedčia viaceré archeologické nálezy. Rozvoj ťažby železných rúd a železiarstva nastal v dobe keltskej/350 r p.n.l / a na počiatku nášho letopočtu v dobe rímskej /1-4 stor.n.l / a slovanskej /5-11 stor.n.l. /.

Prvá písomná zmienka o ťažbe železných rúd a ich spracovaní je od rímskeho historika P.C.Tacita, ktorý už v 11.stor.n.l. písal o Kotínoch, ktorí platili Sarmatom a Kvádom dane formou zbraní. Písomné materiály o ťažbe rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí sú staré viac ako 700 rokov.

V priebehu týchto storočí baníctvo zažívalo rozkvet i úpadok. Okrem iných príčin, vplyv na to mal i záujem o ťažbu rozličných rúd. Raz to boli rudy železné, inokedy meďnaté. Spišsko-gemerské rudohorie je z hľadiska výskytu rúd a ich priemyselného využívania najdôležitejším útvarom Slovenska. Náleziská kvalitných rúd, blízkosť lesov vhodných na pálenie dreveného uhlia a bohaté vodné toky s dostatkom pracovných síl na tomto území podnietili vznik baníctva, hutníctva a železiarstva.

Táto oblasť, zvlášť Gemerská stolica bola v minulosti nazývaná železiarskou stolicou Uhorska. Niektoré ložiská/napr. Smolník/,boli v určitej epoche hlavným európskym producentom medenej rudy.

Motto:

Národu možno odcudziť mnoho vecí:
Krajinu, pôdu, rieky, aj mu vypáliť dediny.
Národu možno vziať slobodu,
ale nie je možné mu ukradnúť jeho históriu,
vyrvať mu to, čo je v jeho duši
a čo nosí vo svojom srdci....

J.C.Hronský

Viac: http://www.banictvovrudohori.tym.sk

http://www.banictvovrudohori.tym.sk