Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Skamenelina je v knihe rekordov
zdroj: http://novohrad.sme.sk
pridané:
16.9.2013

Slovenská kniha rekordov bola obohatená o raritu svetového významu, ktorú nájdete na cintoríne vo Veľkej nad Ipľom. Do Slovenskej knihy rekordov sa dostala najstaršia skamenelina stromu, ktorá sa nachádza vo Veľkej nad Ipľom. Podľa viacerých odborníkov sa vek náhrobného kameňa – skameneliny odhaduje na 20 miliónov rokov.

Objavil ju pred deviatimi rokmi miestny historik Ján Rideg. Pomník stráži posvätný pokoj farára Gejzu Borbáša, ktorý patril medzi významné osobnosti Veľkej nad Ipľom.

Čítajte viac: http://novohrad.sme.sk/c/6927808/skamenelina-je-v-knihe-rekordov.html

http://novohrad.sme.sk