Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Vyhynutí dinosaurů odnesly i včely
zdroj: http://dinosaurusblog.wordpress.com
pridané:
29.10.2013

…aneb jak byl zánikem vládců planety ovlivněn blanokřídlý hmyz. Nová studie vědeckého týmu, vedeného profesorkou Sandrou Rehanovou z Univerzity v New Hapshire, poprvé vcelku relevantně dokumentuje vymírání některé ze skupin hmyzu v průběhu katastrofy K-T (resp. K-Pg). Před zhruba 66 miliony let nevyhynuli na konci křídové periody pouze neptačí dinosauři a další obratlovci, ve zdevastovaných ekosystémech nepochybně vymíraly také regionálně rozšířené skupiny bezobratlých, počínaje vodními žahavci a konče hmyzem nebo třeba měkkýši.

Vzhledem k velmi skromnému paleontologickému materiálu, který se nám od těchto skupin s měkkými těly zachoval, je však jakýkoliv pokus o přesnější zmapování postižené biodiverzity bezobratlých prakticky předem odsouzen k nezdaru. Jediné vodítko představuje fakt, že na konci druhohorní éry byly touto masivní ekologickou katastrofou výrazně postiženy i krytosemenné kvetoucí rostliny, n

Zdroj: http://dinosaurusblog.wordpress.com/2013/10/26/vyhynuti-dinosauru-odnesly-i-vcely/

http://dinosaurusblog.wordpress.com