Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Zem ako umenie vo vysokom rozlíšení
zdroj: http://www.sme.sk
pridané:
31.12.2013

V roku 1960 vypustili Spojené štáty prvý pozorovací satelit Zeme. Počas desaťročí tieto zariadenia poskytli cenné informácie a nové pohľady na našu planétu. Pozrite si niektoré zo záberov družíc Terra, Landsat 5, Landsat 7, EO-1 či Aqua. Ich prístroje zachytávajú aj svetlo, ktoré nie je pre ľudské oko viditeľné, čoho výsledkom sú rozmanité farby krajiny.

Zdroj: http://www.sme.sk/c/7049181/zem-ako-umenie-vo-vysokom-rozliseni.html

http://www.sme.sk