Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Fašiangy v Španej Doline
zdroj: http://www.spaniadolina.sk
pridané:
2.3.2014

Tradičná zabíjačka, fašiangový sprievod v maskách s vinšovaním po domoch, folklórna skupina Kýčeru z Čierneho Balogu, výroba fašiangových masiek v tvorivej dielni, veselica na námestí, zábava – to všetko bolo v sobotu 15. februára v v Španej Doline.

Viac: http://www.spaniadolina.sk/stranky/204/novinky/fasiangy-v-spanej-doline

754

http://www.spaniadolina.sk