Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Hrochoť priťahuje divy
zdroj: http://bystrica.sme.sk
pridané:
24.4.2014

Hrochoť v okrese Banská Bystrica zabodovala. Tri zo siedmich divov Poľany ležia v jej chotári. Biosférická rezervácia Poľana má konečne svojich sedem divov. V rámci projektu Príroda ľuďom – ľudia prírode organizovali anketu občianske združenie Pronatur v spolupráci so Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Čítajte viac: http://bystrica.sme.sk/c/7178919/hrochot-pritahuje-divy.html

http://bystrica.sme.sk