Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Slovenský paleontologický klub - web
zdroj: http://paleoklub.sk
pridané:
2.5.2014

Slovenský paleontologický klub, skrátene Paleoklub – odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti, pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského od 22. februára 2006. Naše prednáškovo - popularizačné stretnutia s výnimkou letných prázdnin prebiehajú raz do mesiaca. Konkrétny dátum, čas a program je vopred zverejnený na našich klubových stránkach.

Viac: http://paleoklub.sk

779
Náhľad

http://paleoklub.sk