Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Vyhubila dinosaury nukleární zima?
zdroj: http://www.osel.cz
pridané:
22.5.2014

…nová studie to naznačuje. Výzkum událostí, vedoucích v době před 66 – 65,5 miliony let k zatím poslednímu hromadnému vymírání v dějinách života na Zemi, patří k velmi intenzivním směrům bádání současné doby. Pátrání po příčinách a průběhu vymírání na konci křídy se nevěnují jen paleontologové, ale také astronomové, geologové, fyzici, chemikové, ekologové a vědci z dalších vědních oborů.

Pochopení příčin a následků této děsivé a zároveň fascinující události je právem považováno za jeden z nezbytných kroků k pochopení zákonitostí i role nahodilých jevů ve vývoji života na Zemi a za potřebný zdroj informací pro další strategii na ochranu současné přírody a lidstva (jak před ničením ekosystémů člověkem, tak i před hrozbou budoucích střetů s většími vesmírnými tělesy). O vymírání dinosaurů již bylo napsáno nespočet populárních textů a vydány stovky vědeckých studií...

Viac: http://www.osel.cz/index.php?clanek=7606

http://www.osel.cz