Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Multimediálny sprievodca banským turizmom
zdroj: http://www.montanistika.eu
pridané:
17.6.2014

Aplikácia s názvom „Multimediálny sprievodca banským turizmom“ je mapový portál určený predovšetkým na propagáciu atraktivít banského turizmu z rôznych banských lokalít Slovenska. Banský turizmus je turizmus orientovaný na poznávanie a navštevovanie objektov akokoľvek spätých s historickou banskou činnosťou, s banskou výrobou či hutníckym spracovaním vyťažených surovín. Slovensko historicky bolo a je krajina veľmi bohatá na zlato, striebro, polymetalické kovy (meď, olovo, cín), železo a mnohé ďalšie minerály, ale aj uhlie, čiastočne ropu či zemný plyn.

Samostatnou kapitolou sú povrchové dobývky stavebných surovín, ťažba keramických ílov a hliniek, alebo dekoračného kameňa. Žiaľ na mnohých miestach už došlo k ukončeniu ťažby a zániku banských prevádzok, ktoré sa stáročia čo možno tisícročia podieľali na tvorbe bohatstva krajín, neskôr monarchie a štátov, ktorých súčasťou územie Slovenska historicky bolo.

Viac: http://www.montanistika.eu

http://www.montanistika.eu