Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Významná súčasť spracovania rúd v Pukanci
zdroj: http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk
pridané:
7.10.2014

Koľkí z vás vedeli o existencii jarku zo Štampochu do Mišpotoka? Verili by ste, že voda zo Štampoského tajchu pred 240 rokmi tiekla a poháňala stupy pod Podvinickými záhradami? Poďte sa s nami presvedčiť o tomto technickom diele a možno aj s vašou pomocou sa nám ho podarí preskúmať a aspoň čiastočne sprístupniť verejnosti! Pukanské bane s rozvinutým ťažiarstvom boli vždy závislé od hojnosti vody. Rudná oblasť sa nachádza na úbočiach pohoria tvoriaceho rozvodie medzi povodím Hrona a Ipľa.

Viac: http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk/str_2c_1.html

http://www.svetobeznik-samuel-siket.sk