Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Sandbersko - pajštúnsky geopark
zdroj: http://www.geology.sk
pridané:
21.12.2014

Územie Sandbersko - pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované. Toto územie sa vyznačuje pestrou geologickou stavbou na malom území, ktorej výsledkom sú rozmanité formy reliéfu...

Čítajte viac: http://www.geology.sk/new/sk/sub/ms/sapag

http://www.geology.sk