Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ve výkonné laboratorní peci objevili kontinenty Venuše
zdroj: http://osel.cz
pridané:
9.1.2015

Přinejmenším s její pomocí vyčetli z dat spektrometru VIRTIS sondy Venus Express možnou existenci kontinentů Venuše dříve v minulosti. Pekelná planeta je teď ještě atraktivnější.

Venuše je jako zlé dvojče Země, které má chronické potíže s teplotou. Jak už bylo mnohokrát řečeno, Venuše je vlastně docela skvělá terestrická planeta, v řadě ohledů překvapivě podobná Zemi. Jen ta její povrchová teplota, s tou je svízel. NASA v současnosti odhaduje, že na povrchu Venuše panuje v průměru 464 °C a to je vážně průšvih. Naše kosmické technologie zatím nejsou stavěné na dlouhodobý průzkum v prostředí pořádně rozpálené trouby. K Venuši sice jsme schopní dohlédnout i doletět, ale vzhledem k pekelnému prostředí na jejím povrchu a zejména kvůli šíleně husté atmosféře z oxidu uhličitého s mračny kyseliny sírové moc nevíme, z čeho povrch Venuše vlastně je.

Viac: http://osel.cz/index.php?clanek=7984

http://osel.cz