Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Berggericht
zdroj: http://www.muzeumbs.sk
pridané:
13.4.2015

Expozícia sídli v národnej kultúrnej pamiatke Berggericht (bývalý banský súd) s bohatou históriou, na Námestí Svätej Trojice, na úpätí vrchu Staré mesto (Glanzenberg). V tejto budove bolo v roku 1927 zriadené aj prvé slovenské banícke múzeum – Štátne banské múzeum Dionýza Štúra. Expozícia zaujme a poteší nielen mineralógov, geológov a zberateľov minerálov, ale aj všetkých priaznivcov prírody a prírodovedy.

Viac: http://www.muzeumbs.sk/berggericht/

http://www.muzeumbs.sk