Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zaujímavosti

Ráj permoníků na dole Kukla v Oslavanech
zdroj: http://www.oslavany.info
pridané:
28.5.2015

Ráj permoníků je otevřen od 1. května 2012 v areálu kolem těžní věže někdejšího dolu Kukla v Oslavanech. Navazuje na zdejší tradici uhelného dolování. Jeho 26 atrakcí nese názvy pocházející z hornické hantýrky – třeba verštat, sálpóna, šut, trojfus, šutrvol, šachthala. V jednotlivých atrakcích se odehrává interaktivní hra „Magic Permon“, řízená pomocí moderních informačních technologií. Návštěvníci zde naleznou největší nadzemní bludiště v ČR, imitující na povrchu systém důlních chodeb. Také důlní jezero, sopku, propojenou s dvouúrovňovým lanovým centrem, prales, důlní štoly v nichž jsou umístěny další atrakce.

Zdroj: http://www.oslavany.info/kultura/kultura-u-nas/raj-permoniku-na-dole-kukla-v-oslavanech/

http://www.oslavany.info