Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

Hronec (Tri vody, Slovenské rudohorie) - história železiarstva
zdroj: www.hronec.sk
pridané:
18.1.2005

Obrázok: Zrekonštruovaná historická vysoká pec v lokalite Tri Vody, južne od Hronca.

Hronec - stará železiarska obec, leží v prekrásnej horskej prírode dolín Slovenského Rudohoria pod severnými svahmi Veporských vrchov. Historická huta pri sútoku potokov Čierny Hron a Osrblianka od 16. storočia vyrábala železné náradie a súčiastky strojov pre kráľovské zlaté, strieborné a medené bane v Banskej Štiavnici, Kremnici a Banskej Bystrici. Železný vek priemyselnej revolúcie bol i zlatým vekom Hronca. Od konca 18. do polovice 19. storočia bol Hrončiansky železiarsky komplex najvýznamnejšou, najväčšou a najmodernejšou železiarskou manufaktúrou vo vtedajšom Uhorsku. Jej jadrom boli vysoké pece a železiarne v Hronci. Do jedného výrobného celku patrili tiež všetky ďalšie vysoké pece, zlievárne, hámre a valcovne medzi Banskou Bystricou a Breznom. Železná ruda sa získavala prevažne z baní v okolí.

Hroncu patrili viaceré prvenstvá v železiarstve Uhorska - vo výrobe liatiny, ocele, v pudlovaní železa, vo výrobe plechu valcovaním, vo výrobe drôtu. V roku 1867 sa centrum podniku presťahovalo do Podbrezovej.

Od roku 1858 pracovala v Hronci moderná veľkokapacitná zlieváreň s parným pohonom strojných zariadení, lisovňa a smaltovňa nádob. Výrobky z umeleckej liatiny a známy hrončiansky liatinový a lisovaný smaltovaný riad sa nachádza v zbierkach Horehronského múzea v Brezne.

V súčasnosti v železiarskej tradícií obce pokračuje podnik Zlieváreň Hronec a.s.

Železiarsku slávu Hronca v obci pripomínajú:
- pred miestnym zlievárenským závodom je vystavený unikátny liatinový most z roku 1810, vyrobený v hrončianskej lejárni, je to prvá liatinová mostová konštrukcia vyrobená v rakúskej monarchii,
- kríž liatinovej Kalvárie z r. 1845 na kopci Bašta, na cintoríne krásne liatinové kríže, náhrobníky, vyrobené v miestnej zlievárni,
- krásny klasicistický oltár s baníckym znakom v kostole sv. Klementa z r. 1826,
- námestie Pľac - miesto niekdajšej huty zo 14. až 18. stor. (hrončianskeho handlu), z ktorej sa zachoval dom šafára,
- historická Tirolská ulica dostala meno v roku 1740 po prisťahovaných osadníkoch - tirolských baníkoch. Doteraz sa zachovali tri z pôvodných osemnástich drevených domčekov ich obytnej kolónie.

V lesnej lokalite Hrončok sa nachádza vodná nádrž (tajch) s kamennou hrádzou z polovice 19. storočia, slúžiaca na splavovanie dreva.

hronec.sk