Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 16. storočie (druhá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
9.1.2005

16. storočie (druhá polovica)

Rok

Událost

1551

bylo postaveno pístové čerpadlo s míhadlovým pohonem na dole Sv. Jiří v Jáchymově

1551

byl v Horním Slavkově postaven četkový čerpací stroj

1551

byla na říčce Ostružná postavena stříbrná huť pro velhartické doly

1552

první použití důlního kompasu v Banské Štiavnici

1552

bylo postaveno měchové dmychadlo pro větrání jáchymovských dolů

1552

byl Černý Důl v Krkonoších povýšen na horní město

1552

bylo zahájeno dolování u Narysova

1552

byly Hory Matky Boží povýšeny na horní město

1552

na Slavkovsku otevřena štola Svaté Trojice

1553

byla postavena míhadla pro příbramské doly

1553

byl Cínovec přičleněn ke Krupce

1553

na Slavkovsku otevřena štola Vavřinec

1554

byl Mikulov povýšen na horní město

1554

byl ukončen státní monopol pro výkup cínu

1554

byl Jiřetín pod Jedlovou povýšen na horní město

1554

otevřen u Jirkova na Chomutovsku důl Kryštof na kamencové břidlice

1555

byla ražena štola Sv. Václava v Dobré Vodě u Rudolfova

1555

došlo k závalu větrné jámy na Pfefferově míře na Hubském pni u Horního Slavkova

1556

vydal král Ferdinand I. zákaz vývozu zlata a stříbra z Království Českého

1556

je dochovaná nejstarší jáchymovská důlní mapa

1556

vyšla v Basileji kniha G. Agricoly “De re metallica libri XII”

1556

byla postavena Bardenova huť u Březových Hor

1556

byl založen železorudný důl Sv. Kryštofa u Červeného Hrádku

1556

nejstarší zpráva o práci žen v kutnohorských dolech

1556

byla založena horní kniha v Nejdku

1556

nejstarší zpráva o práci žen v kutnohorských dolech

1556

byly založeny železorudné doly v Přísečnici

1556

vznikly cínové doly u Sauersaku v Krušných horách

1556

se Andělská Hora u Bruntálu stala svobodným horním městem

1557

propukly v Příbrami hornické bouře - za 25 týdnů nebyly vyplaceny výplaty

1557

byl založen uhelný důl V paloucích u Chomle na Plzeňsku

1558

byl založen kamencový důl Sv. Kryštofa u Chomutova

1558

byla zahájena ražba Rudolfovy štoly (později pojmenované štola císaře Rudolfa) pod ložisko Pinsinger na Hornoslavkovsku

1559

vydáno nejstarší povolení pro hnědouhelný důl a kamencovou huť u Koporce

1559

byla zahájena ražba Radlické štoly v Jílovém

1559

byl postaven těžní stroj na větrný pohon u Horního Slavkova

1559

byly vydány první lesní řády pro Přísečnici, Horní Blatnou a Boží Dar pro zabezpečení důlního dřeva

1559

byl Perning povýšen na horní město

1560

byl vydán nový lesní řád pro Jáchymov

1560

se stalo Staré Město pod Sněžníkem horním městečkem

1560

bylo zavedeno lutnové větrání s měchovým dmýchadlem v Bockově štole v Jáchymově

1560

byly otevřeny nové stříbrné doly u Staré Vožice

1561

bylo Oloví povýšeno na královské horní město

1561

prudký pokles těžby cínu u Horního Slavkova

1561

bylo v Jáchymově zavedeno pražení rud

1561

obdržela Hora sv. Šebestiána horní privilegia

1561

zahájeno ražení štoly Jindřich v Horním Slavkově

1562

byl zatopen důl Boží Vůle u Rudolfova

1562

byla započata ražba štoly Nanebevzetí Páně u Krásna

1562

nastal úpadek dolování v Horách Matky Boží

1562

zprávy o dolování zlata u Stupné na Novopacku

1562

vydal král Ferdinand I. privilegium pro zlatodoly u Zlatých Rýchor

1562

byla zahájena těžba kamenečných břidlic u Boskovic a Letovic

1563

si král Ferdinand I. vymínil přednostní právo na výkup rtuti

1563

vydáno povolení pro dobývání rtuti u Horních Luhů v Krušných horách

1563

první záznam o železorudných dolech u Vrančic na Příbramsku

1563

byly raženy štoly Vavřinec a Jiří u Horního Slavkova

1563

byl na štole Eliáš v Jáchymově zaveden systém četkových a pístových čerpadel na vodní pohon

1563

byla postavena míhadla v Horní Blatné

1564

vydal Maxmilián II. horní svobody pro doly na Cínovci

1564

nejstarší zpráva o dolu Hloušek na Hloušeckém pásmu u Kutné Hory

1564

nejstarší zpráva o stříbrorudném dole Junger Scheenerg u Smrkovce na Kynžvartsku

1564

byly v provozu stříbrné doly u Košína na Táborsku

1564

byly v Kremnici zavedeny “rízne”, čtyřkolové vozíky na dřevěných kolejničkách tažené koňmi, předchůdce huntů

1564

na Slavkovsku otevřena štola Jiří

1566

zahájeno dobývání kyzových břidlic u Duchcova

1566

byly prováděny první pokusy s dvoububnovým žentourem na Kaňku u Kutné Hory

1566

byla zahájena ražba nové štoly pro Kocourské pásmo u Jílového

1567

vypukl velký požár v Horním Slavkově

1568

nastal velký zával na Schnödově pni u Krásna

1468

doložena těžba rtuti v Červenici u Dubníku

1568

velký zával na Hubském pní s projevem až na povrch

1569

vydal král Maxmilián II. příkaz pro vypracování nové formulace pro další Narovnání o hory a kovy s českými stavy

1569

byla postavena míhadla v Horním Slavkově

1569

byla založena mincovna v Českých Budějovicích

1569

byl v provozu železorudný důl a hamr v Železné Rudě

1569

u Černé Hory na Boskovicku vybudována kamencová huť Albrechtem Černohorským z Boskovic

1569

byla obnovena těžba na ložisku Klinge u Vysokého Kamene

1570

byly ukončeny práce v poličanských dolech u Kutné Hory

1570

zpráva o dolování uhlí pro výrobu kamence u Vrapic a Buštěhradu

1570

byl postaven železný hamr v Mezíně u Bruntálu

1570

byl otevřen důl Pěti bratří u Rudolfova

1570

bylo zahájeno dolováné v hůreckém okrsku u Rudolfova

1570

byla ražena štola Burkhardt u Horního Slavkova

1570

byla ražena Hirschova štola na Vysokém Kameni u Krásna

1570

Loučná se stala horním městem

1571

bylo zahájeno hloubení jámy Adam u Libníče na Rudolfovsku

1571

bylo zahájeno ražení štol Abraham u Jelma a Tři králové u Libníče na Rudolfovsku

1571

byl vydán Maxmiliánův horní řád pro Uhry

1571

byla vyzděna a vyklenuta Turkaňská štola u Kutné Hory

1571

byla hloubena jáma solného dolu v Prešově

1571

byla poprvé vyrobena kobaltová modř na Hornoblatensku

1571

nejstarší zpráva o šachtě Terézia, zvané Rosenkranz, v Banské Štiavnici

1571

nejstarší zpráva o šachtě Klinger v Banské Štiavnici

1573

bylo mezi králem Maxmiliánem II.a uherskou šlechtou uzavřeno Narovnání o hory a kovy, které však neplatilo v Čechách

1574

byla zaražena Eliášova dědičná štola u Úsilného na Rudolfovsku

1574

byly v provozu stříbrorudné doly u Mýtiny na Chebsku

1574

byla těžena rtuť na Klippberku u Gelnice

1575

27.9. vyhlásil Maxmilián II. Narovnání o hory a kovy pro země koruny České

1575

se stal Rudolfov královským horním městem

1575

vypukla hornická bouře v Příbrami

1575

obdržel Nový Knín horní řád

1575

záznamy o štolách Falkenštejn a Pomoc Boží u Banské Belé

1576

vyhořelo město Jílové

1576

byla ražena dědičná štola pro doly u Michalových Hor

1576

byla u Ludvíkova objevena ložiska stříbra a cínu

1576

byla zahájena ražba Kaňkovské štoly ze všech šachet jižního revíru současně

1577

byl vydán horní řád pro Rychlebské Hory

1577

bylo objeveno uhlí u Otvovic u Kladna

1577

bylo dobýváno uhlí v Merklínské pánvi u Plzně

1577

doložen zlatodůl Zajíc u Českých Budějovic

1577

byl v provozu cínový důl v Orpusu v Krušných Horách

1578

uděleny horní svobody pro hrabství Kladsko

1578

doloženo dolování stříbra u Šebestěnic u Čáslavi

1578

bylo vydáno v Kutné Hoře nařízení o dodržování pracovní doby

1578

byl v provozu lom na černé uhlí a huť na oleum u Hromnice na Plzeňsku

1579

se Boží Dar stal horním městem

1579

20.11. povýšil Rudolf Příbram na svobodné královské horní město

1579

byla ražena štola Císaře Rudolfa u Horního Slavkova

1579

byla obnovena práce v dole Matky Boží a dalších dolech na Příbrami

1579

byly uděleny horní svobody dolům u Českého Krumlova

1579

se stal Nejdek horním městem

1580

se stala Svoboda nad Úpou horním městem

1580

byla ražena dědičná štola na Cínovci

1580

obdržely doly u Svobody nad Úpou horní řád

1580

byla zastavena těžba rtuti v Malachově

1580

se Horní Město u Bruntálu stalo svobodným horním městem

1581

získala Chrastava městská a horní práva

1581

byla nakreslena nejstarší mapa důlních měr na Hubském pni u Horního Slavkova

1581

byla zahájena ražba Rudolfovy štoly v Praze

1581

byly v provozu stříbrné doly u Nového Rychnova na Jihlavsku

1582

byl v provozu cínový důl u Bílého Potoka na Frýdlantsku

1582

první písemná zmínka o dole Slunce na Jílovém

1583

štola Kašpara Pluha zastihla Hubský peň

1584

se stal Bergreichenstein, dnešní Kašperské Hory, královským horním městem

1584

obdržela Andělská Hora u Chrastavy horní řád

1584

nejstarší záznam o štole Komberg v podsitnianské na Slovensku

1585

byly Hory u Českých Budějovic povýšeny na královské horní město a přejmenovány na Rudolfov

1585

byla vydána “Kutnohorská reforma” jako návrh horního zákona, vycházejícího ze znění Ius regale montanorium a jáchymovského horního řádu, měla platit pro všechny doly v Čechách, návrh ale nebyl přijat

1586

bylo uděleno privilegium pro dolování u Horní Vsi na Chomutovsku

1586 b

ylo uděleno privilegium pro stavbu vodotěžného stroje v Kutné Hoře, který měl pracovat pomocí ohně a vzduchu

1586

vypracoval Jakub Krčín projekt na svedení pohonné vody ke kutnohorským dolům

1587

byl Jiřetín pod Jedlovou povýšen na horní město

1587

byla dokončena ražba štoly Kašpara Pluha v Horním Slavkově

1588

se stal Měděnec svobodným horním městem

1588

se stal Havlíčkův Brod svobodným horním městem

1588

jsou doloženy železárny ve Štěpánově

1589

byl otevřen důl Rakouský dům na Jílovsku

1590

byl úředně hlášen nález uhlí u Falknova, dnešního Sokolova

1590

se těžila přírodní síra u Velhartic

1590

byla založena Nová vodní šachta na Hubském pni u Horního Slavkova

1590

obdržel Bruntál horní výsady

1590

se v Jáchymově začaly těžit kobaltové rudy

1591

byla provedena první zkouška nového Kozlova těžního žentouru v Kutné Hoře, byla to konstrukce s vyvažovacín nekonečným řetězem, což ušetřilo polovinu koní potřebných k obsluze žentouru

1591

byly prováděny pokusy s rýžováním zlata u Prašného mlýna v Praze

1591

byly uděleny propůjčky na uhelné doly v Hrbovicích u Ústí nad Labem

1591

štola Kašpara Pluha dosáhla Schnödův peň

1592

bylo Nové Město pod Smrkem povýšeno na svobodné horní město

1592

zjistil Lazar Ecker antimonové rudy u Krásné Hory

1593

byl v provozu důl na kopci Tetčkovu u Drslavic na Strakonicku

1594

se Hrob u Duchcova stal horním městem

1594

v Kovářské v Krušných Horách postavena vysoká pec

1595

byly Malé Hory u Rudolfova povýšeny na horní městečko a přejmenovány na Adamov

1596

byla dokončena ražba dědičné štoly na Cínovci

1596

začaly upadat kašperskohorské doly

1597

byly na královská horní města povýšeny Výsluní, Hora sv. Šebestiána, Hora sv. Kateřiny a Mikulov v Krušných Horách

1598

byla ukončena těžba v Libníči v Rudolfovském revíru

1598

byla ražena štola Hluboká v Čisté

1598

byla zahájena stavba úpravny v Horním Slavkově

1600

dobývaly se měděné rudy u Dolní a Horní Rokytnice

1600

nastal rozvoj těžby kobaltových rud v Jáchymově

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info