Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 17. storočie (prvá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
13.1.2005

17. storočie (prvá polovica)

Rok

Událost

1601

vydal August ze Schönbergu tištěný horní řád pro kraslické doly

1601

byl vydán nový vodní řád pro slavkovské a krásenské doly

1601

byl Boží Dar povýšen na královské horní město

1601

byly vydány horní svobody pro Loučnou u Božího Daru

1602

byla zahájena těžba mědi u Vejprt

1603

bylo vydáno povolení pro těžbu uhlí na zbirožském panství

1603

došlo k závalu na Nové vodní jámě na Hubském pni u Horního Slavkova

1604

vydal Rudolf II. rýžovnický řád pro jihočeská rýžoviště zlata

1604

bylo zahájeno hloubení jámy Ferdinand v Banské Belé

1604

byla použita strojová pístová čerpadla v Horní Biberově štole v Banské Štiavnici

1606

byly vydány horní svobody pro Tři Sekery na Mariánskolázeňsku

1607

byl vydán reskript Rudolfa II., zakazující propůjčení více než jedné nálezné jámy s oběmi nejbližšími mírami jednomu těžaři

1607

nejstarší zpráva o provozu štoly Juraj v Banské Belé

1608

byla ražena Hodinářova štola v Jílovém

1609

bylo založeno město Vrbno pod Pradědem

1609

se zatopily “měkké doly” u Zlatých Hor

1609

byly vydány instrukce pro šichtmistra píseckých zlatodolů

1609

popsal Anselm Boetius opuštěné opálové doly u Dubníku na východním Slovensku

1610

se přestalo pracovat na všech stříbrorudných dolech na Příbramsku

1611

pasovské vojsko vydrancovalo Příbram

1611

byl v Horní Blatné založen závod na výrobu kobaltivé modři

1611

byla ražena dědičné štola Sv. Trojice v Banské Štiavnici, ražba byla ukončena roku 1671

1612

byl Český Wiesenthal, dnešní Loučná, u Božího Daru povýšen na královské horní město

1612

byla ražena štola v dole Nanebevstoupení Páně v Ratibořských Horách

1612

bylo zahájeno hloubení jámy Maxmilián v Banské Štiavnici

1613

byla Janu Weidlichovi udělena horní výsada pro těžbu uhlí u Hrobu na Mostecku

1613

v Oseku u Duchcova bylo poprvé použito hnědé uhlí jako palivo

1613

byl postaven vodotěžný stroj na dole Routový věnec v Kutné Hoře

1616

byl v Jáchymově vydán tzv. “Apendix”, dodatky k jáchymovskému hornímu řádu z roku 1518

1617

bylo rýžováno zlato u Šimanic, sv. od Pelhřimova

1618

byla u Jáchymova postavena arsenová huť

1618

zanikly stříbrorudné doly Boží vůle u Jihlavy

1618

jsou doloženy jáma a štola Matej na žíle Siebenweiber v Banské Belé

1618

jsou v provozu jáma Ganz a štola Štefan v Bankách

1619

byl postaven vodotěžný žentour na Horní Biberově štole v Banské Štiavnici

1620

bylo zastaveno dolování zlatých rud v Novém Kníně

1620

došlo k propadnutí dobývek na Hubském pni, zemřely stovky havířů

1620

bylo zahájeno dobývání uhlí na Slánsku

1620

byla zahájena ražba štoly Karla Hirsche ve Vysokém Kameni

1621

byl Kaňk u Kutné Hory povýšen na královské horní město

1622

byl vydán pracovní a úkolový řád pro cínové doly v Krásně a Horním Slavkově

1625

byly vydány báňské svobody pro doly u Svatého Petra, Jilemnice a Hostinného

1625

ustaly práce na Schnödově pni u Horního Slavkova

1626

byla všechna horní města osvobozena od nápojových dávek, solného a dobytčího cla

1626

byl postaven první pákový vodotěžný stroj v Banské Štiavnici

1627

8.2. byl Kašparem Weindlem proveden první odstřel střelným prachem v dole, a to na Horní Biberově štole v Banské Štiavnici

1627

se začala zavádět trhací práce střelným prachem v Kraslici

1629

bylo zahájeno hloubení jámy Leopold v Banské Belé

1630

bylo doloženo dobývání železných rud u Koteše, jižně od Rokycan

1631

byly zastaveny důlní práce v Čisté

1631

bylo zahájeno hloubení jámy Žigmund na žíle Ján v Banské Štiavnici

1634

byly objeveny měděné rudy u Úpice

1634

se začalo povrchově dobývat uhlí ve Strážkovicích u Malých Svatoňovic

1634

vypukla velká stávka horníků na celém Slovensku

1636

22.7. zničil velký požár město Jílové

1636

je doložen důl na měděnou rudu u Rybnice na Semilsku

1636

jsou dochovány nejstarší důkazy o vrtání děr pro trhací práci v českých dolech

1637

byl nynější Havlíčkův Brod povýšen na královské horní město

1637

byly Hůrky u Jindřichova Hradce povýšeny na městečko

1638

byl v provozu železný hamr ve Starých Hamrech nad Ostravicí

1639

bylo zahájeno dobývání železných rud u Klabavy

1642

bylo zahájeno dolování železných rud u Žežic na Přibramsku

1642

byly na příkaz probošta Pohledského kláštera zasypány všechny stříbrorudné doly u Pohledu na Havlíčkobrodsku

1642

bylo zahájeno ražení dědičné štoly Sv. Augustina v Suché Rudné u Bruntálu

1642

vypukly mzdové stávky horníkú v Banské Štiavnici

1644

zanikly stříbrorudné doly na Jihlavsku

1645

byl v provozu hamr v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem

1646

bylo zahájeno dolování v Máriahuti na Slovensku

1646

byla založena štola Ondrej v Banské Štiavnici

1646

byla zaražena jáma Vind v Banské Štiavnici

1650

byla založena šachta Sedmi bratří

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info