Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

História baníctva na Slovensku

História slovenského a českého baníctva v letopočtoch - 17. storočie (druhá polovica)
zdroj: www.hornictvi.info
pridané:
16.1.2005

17. storočie (druhá polovica)

Rok

Událost

1651

byla zrušena mincovna v Jáchymově a přeložena do Prahy

1651

byla zahájena těžba antimonitu u Jasenné na Slovensku

1652

byl prováděn rozsáhlý průzkum Náchodského panství za účelem nálezu uhlí

1652

je doložena nejstarší zpráva o Bratrské pokladně v Banské Štiavnici

1652

Ratibořské Hory povýšeny na horní městečko

1653

nejstarší zprávy o dolování rumělky v Rožňavě

1654

zahájena ražba odvodňovací štoly dolu Kryštof na Chomutovsku

1656

byla postavena vodní stoka k dolům u Zlatých Hor, vodní kolo o průměru 25 metrů a soustava míhadel

1658

byly dobývány zlaté rudy Na Vyhlídkách u Písku

1658

bylo doloženo dolování v Háji u Oloví

1665

byla ražena Šlikova štola v Abertamech v Krušných horách

1665

byly těženy olověné rudy u Oder na Fulnecku

1665

byly dobývány železné rudy na Kraví hoře u Písku

1666

je doloženo dobývání zlata v Havírkách u Písku

1667

je doloženo dobývání měděných rud v Drnavě

1670

bylo zahájeno dolování uhlí u Třískolup na Mostecku

1671

byly otevřeny železorudné doly u Budišova nad Budišovkou

1671

bylo zastaveno ražení dědičné štoly Sv. Trojice v Banské Štiavnici

1672

byly otevřeny železorudné doly v Lukavicích na Chrudimsku

1673

byla ražena dědičná štola antimonitového dolu v Boněnově u Chodové Plané

1673

byla zaražena jáma Leopold-Piarg u Banské Štianvnice

1674

byly dobývány stříbrné rudy u Temechova na Humpolecku

1674

byl proveden neúspěšný pokus o obnovu dolování u Hor Matky Boží

1675

byla ražena štola sv. Jiří u Rýznburka na Chomutovsku

1675

vydal Jan Kořínek v Kutné Hoře “Paměti kutnohorské”, první českou knihu o dějinách hornictví

1677

nejstarší záznam o trhacích pracech v kutnohorských dolech

1678

byl v Orlové otevřen na krátkou dobu solivar

1680

byl učiněn pokus o obnovu důlních prací u Hankštejna

1680

byly dobývány olověné rudy u Ardova ve Spišsko-Gemerském rudohoří

1680

vypukly mzdové stávky horníků ve Španie dolině

1680

byla postavena první vysoká železářská pec na Slovensku u Dobšiné

1681

je doložena zpráva o léčivých vodách, které vytékaly ze Tříkrálové štoly v Libníči u Rudolfova

1681

byla v Banské Štiavnici postavena věžovitá “klopačka” se znakem Bratrské pokladny nad vchodem

1684

byl prováděn pokus s vnitřním šlapacím kolem pro pohon pístových vodních pump v Banské Štiavnici

1685

znovuotevření vejprtského dolu Milostivá ruka Páně

1687

byly otevřeny stříbrorudné doly u Ratají nad Sázavou

1688

byl dán do provozu důl Jan na poušti u Nového Zvolání v Krušných Horách

1689

byl v Příbrami zřízen královský horní úřad pro horní města Příbram, Nový Knín a Jílové

1689

bylo dobýváno uhlí u Míkovic na Kladensku

1690

nejstarší doklad o dole Sv. Josefa a dědičné štole Všech svatých u Velkého Hleďsebe na Kynžvartsku

1691

byl hlášen nález železné rudy na Svaté Hoře u Příbrami

1691

bylo zahájeno dobývání zlata na dole Kocour u Jílového

1693

nejstarší záznam o trhacích pracech v Kašperských Horách

1695

došlo na Hubském pni u Horního Slavkova k zatopení dobývek pod úrovní Sohlstrichu

1696

byly otevřeny doly u Pilínkova na Liberecku

1696

byly činěny pokusy s dobýváním zlata u Nového Města pod Smrkem

1696

byla znovu zahájena těžba na žíle Reiche Seegen Gottes ve Stříbře

1697

byly otevřeny železorudné doly u Zaječova na Hořovicku

1698

byl vydán horní řád pro Cínovec

Údaje týkajúce sa územia Slovenska sú zvýraznené červenou farbou.

hornictvi.info